Dokumenty do pobrania

Wzory dokumentów, które mogą być wymagane do złomowania samochodu (do pobrania):

  1. Upoważnienie osoby trzeciej  lub współwłaściciela do złomowania pojazdu.
  2. Oświadczenie o zniszczeniu lub zagubieniu Karty Pojazdu.
  3. Oświadczenie o zniszczeniu lub zagubieniu tablicy/tablic rejestracyjnych.
  4. Druk wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC ze względu na kasację pojazdu.

Wzór zaświadczenia o demontażu, które otrzymają Państwo od nas po dokonaniu kasacji:

  1. Zaświadczenie o demontażu.

Możliwość wypowiedzenia OC z dniem oddania samochodu do stacji demontażu pojazdów:

W związku ze zmianą ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i wprowadzeniu pkt. 9 do art. 33 osoby, które oddają swój pojazd do kasacji w legalnej stacji demontażu pojazdów (która działa na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji), mają możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC w dniu złomowania samochodu.

Wszystkie pytania dotyczące formalności związanych ze złomowaniem prosimy kierować pod adres e-mail: biuro@autozlomujemy.pl lub na numer telefonu 693 636 064.